Site Tools


Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

cs:homepage [2015/09/14] (current)
Line 1: Line 1:
 +======Robert McNeel & Associates Wiki (Česky)======
 +=====Co je Wiki?=====
 +Wiki je vebový server, který umožňuje veřejnosti snadno editovat webový obsah. Kdokoliv může upravit libovolnou stránku Wiki. Pokud je pro vás Wiki novinkou, věnujte prosím pozornost naší [[WIKIHELP|stránce s nápovědou]]
 +
 +=====Co zde najdu?=====
 +Na Wiki najdete oddíly, věnované jednotlivým produktům společnosti McNeel.
 +
 +
 +  * [[cs:​bongo:​home|Bongo]]
 +  * [[cs:​brazil:​home|Brazil r/s]]
 +  * [[cs:​flamingo:​home|Flamingo]]
 +  * [[cs:​penguin:​home|Penguin]]
 +  * [[cs:​rhino:​home|Rhino]]
 +  * [[cs:​labs:​home|Rhino Labs]]
 +  * [[cs:​developer:​home|Rhino Developer]]
 +
 +=====Recently changed pages=====
 +{{changes>​ns=rhino,​cs:​rhino&​render=pagelist}}
  
cs/homepage.txt · Last modified: 2015/09/14 (external edit)